Zgodovina kluba

27.07.1995 je bilo v Ljubljani ustanovljeno društvo LIONS KLUB LJUBLJANA ROŽNIK

ZGODOVINA DELOVANJA LIONS KLUBA LJUBLJANA ROŽNIK

Pobudo za ustanovitev tretjega Lions kluba v Ljubljani je dal Rado Bohinc. Osnovni namen ustanovitve kluba je bila pomoč slepim in slabovidnim. Tako je bil klub ustanovljen 12. marca 1996. Na ustanovnem zboru se je zbralo 25 članov.

Klub deluje že 20 let. V tem času se je klub loteval različnih projektov, to je od pomoči slepim in slabovidnim do pomoči otrokom iz socialno šibkih družin. Tako smo v klubu sofinancirali nakupe računalnikov za slepe, operacijo oči, olimpijado invalidov in nakupe različnih pripomočkov za slepe in slabovidne. V klubu smo se lotili tudi projektov kot so letovanja otrok na Kolpi, na slovenski obali, štipendirali smo nadarjene posameznike, pomagali poplavljencem tako v Sloveniji kot v Bosni. Pristopili smo tudi sofinanciranju letovanja otrok iz Slovenske Benečije s ciljem, da ti otroci spoznajo matično domovino in se družijo s slovenskimi vrstniki kot tudi, da slovenski otroci spoznajo svoje slovenske vrstnike, ki so sicer italijanski državljani ne pa Italijani. V 20 letih delovanja smo izpeljali veliko projektov, najbolj odmevni pa so: Iskrice v očeh, Dornava, Ptički brez gnezda, Kitajski zmaji za bolne otroke

Ustanovni dokumenti

Vabilo na charter night

DOSEDANJI PREDSEDNIKI LIONS KLUBA LJUBLJANA ROŽNIK OD LETA 1995

PREDSEDNIK/CA LIONISTIČNO LETO
1. Rado Bohinc 1995 – 1996
2. Vasilij Cerar
3. Bogo Šest
4. Branko Franzl
5. Metod Černetič
6. Marjan Sedmak
7. Alenka Brvar Rožaj
8. Silva Črnugelj
9. Jože Vižintin
10. Jože Šlander
11. Miroslav Končina
12. Marjan Krisper
13. Marjan Starc
14. Slavko Marolt
15. Jože Kavčič
16. Marjan Sedmak
17. Rajko Kotnik (2X)
18. Branka Nefat (2X)
19. Mark Stemberger
Go top