Dornava 2014

Pomoč v obliki zbiranja vsega kar gojenci v zavodu potrebujejo

Show map

Dornava 2014

Dornava

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava je sodoben center z razvitimi programi in modeli celovite skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V zavod sprejemamo uporabnike iz celega področja Republike Slovenije, domicilno področje zavoda pa je SV Slovenija.

Zahvala zaposlenih ZUDV Dornava (več)

Pomoč gojencem Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava

Zavod je sodoben center z razvitimi programi in modeli celovite skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. V zavod sprejemamo uporabnike iz celega področja Republike Slovenije, domicilno področje zavoda pa je SV Slovenija.

Osnovni cilj zavoda je, da z ustreznimi obravnavami ustvarjamo pogoje za razvoj uporabnikov

ter da jim v skladu z njihovimi objektivnimi možnostmi in potrebami omogočimo dostopne vsebine vsakodnevnega življenja na način in v pogojih, ki so kolikor se le, da podobni pogojem ljudi, ki nimajo tovrstnih motenj.

Kapaciteta zavoda je 410 mest in je namenjena institucionalni in dnevni obravnavi.

Poslanstvo zavoda je, da s procesi izobraževanja, usposabljanja, zdravstvenim varstvom in zdravstveno nego, zdravstveno rehabilitacijo, psihološko in socialno obravnavo, z zaposlitvijo pod posebnimi pogoji ter s socialno varstvenimi procesi prispeva k celovitemu razvoju oseb z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju ter jim omogoča socialno vključenost v obsegu njihovih zmožnosti in jim zagotavlja socialno varnost.

Lions Club Ljubljana Rožnik je navezal stike z Zavodom Dornava in je glede na svoje poslanstvo pomaga povsod, kjer pomoč potrebujejo.

Pomoč se kaže v obliki zbiranja vsega kar gojenci v zavodu potrebujejo.
Paketi, ki jih pripravljamo so člani Lions cluba za gojence sestavili iz oblačil, obutev, higienskih potrebščin, posteljnine, brisač, pisarniške opreme.

V Juniju 2013 smo člani cluba obiskali Zavod Dornava in se prepričali, koliko jim naša pomoč pomeni. Seveda pa vsako novo leto gojence obdarimo in nekaj prispevamo k prazničnemu vzdušju.

Go top