Področje delovanja

V skladu z izpolnjevanjem našega poslanstva se Lionsi odzivamo na potrebe naše okolice. Organiziranost v klube po teritorialnem načelu, s člani iz lokalnega okolja, nam omogoča zaznavo ter prepoznavo resničnih problemov na lokalni ravni. Združevanje v cone, regije in distrikt nam nudi možnost pomoči, ki presega zmožnosti posameznega kluba. Mednarodna zveza Lions klubov nam nudi čvrsto oporo za skupno delovanje v vseh delih sveta.

Smo največja svetovna dobrodelna nevladna organizacija prostovoljcev, delujemo v več delih sveta, kot katera koli druga. Vključevanje članov najrazličnejših izobrazb in poklicev nudi bazo znanja na vseh področjih, skoraj sto let delovanja prinaša pestre izkušnje, številna izobraževanja zagotavljajo prenos znanja in izkušenj na nove rodove naših članov, tako svojo pomoč lahko nudimo na zelo številnih področjih.

Večina projektov poteka na ravni klubov, ki so samostojni pri izbiri akcij, tako naštevamo le nekaj najpogostejših področij delovanja. Najštevilnejše oblike pomoči nudimo na zdravstvenem področju.

Za slepe in slabovidne

 •  nakup Braillovih vrstic za slabovidne
 •  nakup posebej prilagojene računalniške opreme za slabovidne
 • nakup naprav za branje za slabovidne
 • zbiranje in distribucija rabljenih korekcijskih očal tistim, ki si jih ne morejo kupiti, predvsem v manj razvite države
 • organizacija operacij sive mrene v manj razvitih državah
 • pomoč organizacijam za slepe in slabovidne pri njihovem delovanju
 • številni projekti za zvišanje kakovosti življenja slepih
 • vodenje slepih in slabovidnih na družabne dogodke

Pri drugih telesnih okvarah in prizadetostih

 • nakup zdravstvenih pripomočkov – npr: slušnih aparatov, invalidskih vozičkov, protez, terapevtskih postelj,…
 • sodelovanje z ustanovami, ki skrbijo za osebe s telesnimi prizadetostmi za izboljšanje bivanja njihovih varovancev – npr: nakup klimatskih naprav, pohištva in druge opreme

Pogosto se težave ljudi prepletajo na zdravstvenem in socialnem področju, zdravstveno prizadeti so tudi socialno ogroženi, socialna ogroženost neredko povzroča tudi zdravstvene težave.

 • pomoč pri nakupu zdravstvenih pripomočkov in zdravil za osebe, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja in si jih ne morejo kupiti
 • višanje kakovosti življenja prizadetih z nakupom naprav, ki presegajo normative zdravstvenega zavarovanja
 • pomoč pri preprečevanju in zdravljenju vseh oblik zasvojenosti

Zavedamo se, da so naslednje generacije temelj skupne bodočnosti, veliko akcij je posvečeno otrokom in mladostnikom.

 • pomoč otrokom in mladostnikom v stiskah
 • pomoč vrtcem in šolam
 • nudenje pomoči pri izobraževanju
 • višanje kakovosti življenja otrok iz socialno ogroženih družin, npr: omogočanje počitnic na morju, vodenje na kulturno umetniške dogodke, obiske muzejev in živalskih vrtov

Svojo skrb posvečamo tudi starejšim osebam.

 • pomoč pri odpravljanju socialnih težav starejših
 • višanje kakovosti bivanja v domovih za starejše
 • sodelovanje pri skrbi za onemogle na domu

Nemalokrat pomagamo pri razreševanju socialnih problemov skupnosti.

 • pomoč revnim pri nakupu osnovnih življenjskih potrebščin
 • pomoč družinam po požarih, poplavah, potresih ali drugih naravnih katastrofah

Skrbimo za naše lokalno okolje, varujemo naravo, vemo, da imamo le en planet.

 • organiziramo očiščevalne akcije
 • osveščamo in izobražujemo o okoljskih problemih sedanjosti
 • podpiramo naravovarstvene projekte
 • zasadili smo svoj nasad oljk – Lions Olivetum

Redno sodelujemo tudi na mednarodnem tekmovanju Lions Enviromental Photo Contest, ki poteka v programu Varstva okolja.
Tematske kategorije fotografij so živalski, pokrajinski ali rastlinski motivi ter klimatski fenomeni. V letu 2009-2010 je slovenska žirija izbrala fotografijo prof. dr. Tomaža Lundra, člana LK Ljubljana Barje, ki se je uvrstila v finale svetovnega tekmovanja ter je bila razstavljena v Convention Centru v Sydneyu ves čas trajanja

93. mendarodne Lions konvencije. Fotografijo, ki je zastopala naš distrikt, so uvrstili tudi v koledar LCI za leto 2011.

Že na naslednji izvedbi istega natečaja, za sezono 2010-2011, je bil slovenski dosežek še bolj viden, saj je Andrej Škrinjar, LK Novo mesto, celo zmagal v eni izmed petih kategorij in sicer v kategoriji Urbana ali naravna krajina (Urban or Natural Landscape). Rezultate ter vse zmagovalne fotografije si lahko ogledate tu.

Trudimo se ozaveščati naše otroke in mladino na številnih področjih, ki vodijo v boljše življenje na našem planetu.

Ob raznih projektih, ki jih v ta namen pripravljajo posamezni klubi in katerih teme so večinoma posvečene varovanju narave in okolja, zavedanju o obstoju oseb s posebnimi potrebami in možnostih lajšanja njihovega življenja, o kulturi dialoga in številnih drugih tematikah, je še posebej pomembno ozaveščanje o pomenu miru v svetu. Pri tem področju je naše delo večinoma osredotočeno na podporo projektu Plakat miru, ki ga vodi LCI po vsem svetu v sodelovanju z Organizacijo združenih narodov. Natečaj poteka tako, da otroci v šolah rišejo risbe na temo miru, na slovenski ravni izberemo zmagovalno delo, ki nato zastopa našo državo na izboru svetovnega zmagovalca, ki ga razglasijo v eni od palač OZN. V letu 2010 je pri Plakatu miru sodelovalo preko 50 osnovnih šol, v letu 2001, ko je 13. mednarodni likovni natečaj LCI potekal pod geslom “Združeni v miru”, pa je do sedaj najvidnejšo slovensko uvrstitev dosegla takratna slovenska zmagovalka Ana Marija Mirtič, takrat 12-letna deklica iz Osnovne šole Žužemberk, ki se je s svojo risbo uvrstila med 20 najboljših na svetu.
Njeno izjavo za svetovno revijo Lion, ki jo je dala ob tej priložnosti, lahko preberete tu.

Skratka, ko naletimo na izziv iz okolja, udejanjamo naše geslo – Pomagamo!

Go top