Člani kluba

Lionistično leto 2017/2018

Predsednik kluba

(junij 2017 – junij 2018)

Andraž Šest

Podpredsednik kluba

(junij 2017 – junij 2018)

Stojan Binder

Podpredsednica kluba

(junij 2017 – junij 2018)

Aleksandra Fincinger

Podpredsednik kluba

(junij 2017 – junij 2018)

Mario Pleić

Tajnik kluba

(junij 2017 – junij 2018)

Domen Neffat

Zakladnik

(junij 2017 – junij 2018)

Neffat Branka

Člani Nadzornega odbora:

(junij 2017 – junij 2018)

predsednik Rajko Kotnik
član Mark Stemberger
član Jože Vižintin

Člani Komisije za sprejem članov:

(junij 2017 – junij 2018)

predsednik Dunja Simsič
član Silva Črnugelj
član Jože Šlander

Člani Častnega razsodišča:

(junij 2017 – junij 2018)

predsednik Bogo Šest
član Marjan Krisper
član Vladislav Rajkovič

Člani kluba

(junij 2017 – junij 2018)

Binder Stojan
Bren Urban
Bucik Aleksander
Dobrecovič Srečko
Črnugelj Silva
Fincinger Aleksandra
Kavčič Jože
Kotnik Rajko
Krisper Marjan
Legan Cvikl Jerca
Marolt Slavko
Neffat Branka
Neffat Domen
Pleić Mario
Rajkovič Vladislav
Rožaj Alenka
Simsič Dunja
Starc Marjan
Stemberger Mark
Šest Andraž
Šest Bogo
Šlander Jože
Vižintin Jože

Pristojnost za »Stike z javnostmi« je v domeni vsakokratnega predsednika kluba.

Go top